Bảng hàng giữ vị trí rất quan trọng trong dự án, hỗ trợ khách hàng chọn vị trí căn hộ/đất nền.

1.Tải nhập Bảng hàng

Để tạo bảng hàng cho dự án, đầu tiên phải có Chương trình bán hàng tương ứng, sau đó là tải nhập bảng hàng với các bước sau : 

Bước 1 : Vào menu Dự án → Danh sách dự án → Chọn dự án cần tạo bảng hàng → Nhấn Tải về, chọn Tải về biểu mẫu bảng hàng trong dropdown list

Bước 2 : Nhập thông tin của bảng hàng vào file vừa tải về

Bước 3 : Sau khi điền đầy đủ thông tin, nhấn chọn Tải nhập để nhập Bảng hàng vừa chuẩn bị lên hệ thống

2. Lịch sử tải nhập

Sau khi tải nhập bảng hàng, bạn có thể truy cập vào menu Dự án → Lịch sử tải nhập để kiểm tra xem file nhập của mình có bao nhiêu record thành công, nếu ở cột Thất bại là số 0 có nghĩa là bạn đã tải nhập thành công, không gặp bất kỳ lỗi nào, nếu khác 0 thì vui lòng liên lạc team Vận Hành để được hỗ trợ.


3. Cách hiển thị của bảng hàng

Bảng hàng sau khi tải nhập thành công thì có 2 cách hiển thị/xem : Sơ đồ hoặc Ưu tiên

  • Xem bảng hàng dạng sơ đồ

  • Xem bảng hàng dạng ưu tiên : những căn hộ/đất nền có ưu tiên đặt chỗ thì sẽ hiện lên thông tin khách hàng