Khách hàng tiềm năng là những người quan tâm đến dự án, có khả năng có giao dịch; được tạo ra từ menu Khách hàng tiềm năng hoặc từ Yêu Cầu Đặt Chỗ .

1.  Tạo khách hàng tiềm năng

Có 2 cách để tạo khách hàng tiềm năng:

1.1  Tạo mới khách hàng tiềm năng từ menu

  • Bước 1: Vào menu Khách hàngKhách hàng tiềm năng, chọn  Tạo mới KHTN phía bên phải màn hình
  • Bước 2: Điền đầy đủ thông tin khách hàng, các trường có dấu  (*)  là các trường bắt buộc phải điền. Nhấn Lưu sau khi điền đầy đủ thông tin.

1.2 Tạo mới bằng cách tải nhập file template

  • Bước 1: Nhấn vào nút Tải biểu mẫu phía trên bên phải màn hình
  • Bước 2: Điền thông tin khách hàng vào file template vừa tải về, các trường có dấu  (*)  là các trường bắt buộc phải điền.

  • Bước 3: Nhấn vào nút Nhập từ Excel để tải nhập file template đã điền.

=> Sau khi tải file thành công, trên màn hình khách hàng tiềm năng sẽ hiển thị thông tin khách hàng vừa mới được tải lên.

 2. Chỉnh sửa khách hàng tiềm năng

Để chỉnh sửa thông tin của khách hàng tiềm năng : 

  • Bước 1: Vào menu Khách hàng –> Khách hàng tiềm năng, chọn mã khách hàng cần chỉnh sửa thông tin
  • Bước 2: Nhấn vào nút Chỉnh sửa


  • Bước 3: Chỉnh sửa, bổ sung thông tin. Nhấn Lưu sau khi chắc chắn là thông tin đã chính xác.