Video hướng dẫn: 

1/ Tạo phiếu YCDCH

 • Bước 1: Vào menu Dự án –> Danh sách dự án –> Chọn dự án cần tạo phiếu YCDCH – Tab [Danh sách YCDCH]

 • Bước 2: Nhấn vào nút [  Tạo yêu cầu  ]
 • Bước 3: Điền thông tin khách hàng  (Các trường có dấu  (*)  là các trường bắt buộc phải điền)
  •       Trường hợp khách hàng chỉ có năm sinh, bấm vào ô [ Chỉ năm sinh ], sau đó gõ năm sinh
  •       Lựa chọn: Chọn loại số tiền đặt chỗ (nếu dự án có nhiều loại tiền đặt chỗ khác nhau)
 • Bước 4: Nhấn nút [ Lưu thông tin ] phía cuối biểu mẫu để hoàn tất thao tác.

                                                        

  Lưu ý:

 • Ngoài NVKD thì vai trò Giám đốc sàn có thể tạo YCDCH cho NVKD thuộc sàn mình bằng cách điền thông tin nhân viên vào ô "Thông tin nhân viên", sau đó điền như biểu mẫu bên trên.

2/ Chỉnh sửa phiếu YCDCH

Phiếu YCĐCH chỉ được chỉnh sửa khi nhân viên phòng Dịch Vụ Khách Hàng CHƯA XÁC NHẬN  trên hệ thống : 

 • Bước 1:  Vào menu Dự án -> Danh sách dự án -> Chọn dự án -> Tab Danh sách YCDCH
 • Bước 2:  Chọn YCDCH cần chỉnh sửa thông tin bằng cách nhấn vào nút chỉnh sửa (màu xanh) phía ngoài cùng bên phải của YCDCH 

 • Bước 3:  Chọn thông tin cần chỉnh sửa
 • Bước 4:  Nhấn vào nút [ Lưu thông tin ] để cập nhật YCDCH.

Lưu ý:    Khi tạo YCDCH thành công, hệ thống sẽ sinh ra 1 khách hàng tiềm năng trên màn hình Khách hàng tiềm năng