Video hướng dẫn:

Bước 1: Vào menu Chính sách bán hàngChính sách thanh toán→ bấm Tạo mới chính sách

Bước 2: Điền đầy đủ thông tin của chính sách thanh toán, Tiến độ thanh toán luôn phải tạo trước khi tạo Chính sách thanh toán thì mới xuất hiện trên màn hình. Bấm Lưu sau khi nhập đầy đủ thông tin

Bước 3: Bấm Trình duyệt để cấp có thẩm quyền duyệt chính sách bán hàng này, chỉ khi được duyệt chính sách bán hàng này mới được sử dụng để ra hợp đồng cọc.