Video hướng dẫn:

Sau khi YCDCH được duyệt bởi Sale Admin/Trưởng Đơn Vị Bán Hàng, hệ thống sẽ tự sinh ra 1 phiếu thu tiền mặt tương ứng với số tiền đặt cọc trong YCDCH.

Kế toán/Kế toán trưởng là người có chức năng duyệt đề nghị thu tiền sẽ thực hiện thao tác Duyệt/Từ chối những phiếu đề nghị thu tiền có trạng thái chờ duyệt.

  • Bước 1: Vào menu Kế toán → Đề nghị thu tiền chờ duyệt
  • Bước 2: Tick chọn 1 hoặc nhiều phiếu đề nghị thu tiền

  • Bước 3: Kiểm tra thông tin trước khi bấm Duyệt nếu đúng hoặc Từ chối nếu ngược lại

     

  • Có 2 trường hợp xảy ra : 
    • Khách hàng đóng đủ tiền như phiếu YCDCH, thì Kế toán/Kế toán trưởng bấm Duyệt, YCDCH đó sẽ thay đổi trạng thái thành Giữ chỗ thành công trên hệ thống.
    • Khách không đóng đủ tiền, thì Kế Toán/Kế Toán trưởng sẽ cập nhật lại biểu mẫu dựa theo số tiền nhận được và NVKD phụ trách YCDCH đó sẽ tạo thêm 1 Đề nghị thu tiền tương ứng với số tiền còn thiếu.