Video hướng dẫn:

 

Để thực hiện tạo phiếu đề nghị thu tiền, thực hiện các bước sau:

  • Bước 1: Vào menu Thanh toán –> Đề nghị thu tiền
  • Bước 2: Chọn loại đề nghị hiển thị trên màn hình (Hợp đồng dịch vụ, YCDCH, YCDC)
  • Bước 3: Chọn mã YCDCH/YCDC cần tạo để nghị thu tiền
  • Bước 4: Chọn hình thức giao dịch:

                         + Chuyển khoản: Chọn ngân hàng, nhập số TK, nhập nội dung chuyển khoản

                         + Tiền mặt

  • Bước 5: Nhấn nút [ Lưu ]

Kiểm tra phiếu để nghị thu tiền vừa tạo: Vào menu Thanh toán -> Danh sách đề nghị thu tiền.