Quản lý sàn liên kết có thể chỉnh sửa thông tin họ tên của nhân viên.

I. Chỉnh sửa thông tin các nhân của nhân viên.

B1: Click vào "Danh sách TVV" trên menu bên trái.

B2: Click nút sửa với nhân viên cần sử thông tin

B3: Nhập các thông tin cần sửa

B4: Click nút "Lưu"

II. Reset mật khẩu cho nhân viên

B1: Click "Sửa" một nhân viên

B2: Click "Đặt lại mật khẩu", sau đó một email thay đổi mật khẩu được gửi về email của nhân viên

III. Vô hiệu tài khoản

Khi nhân viên nghỉ việc, quản lý sàn có thể click "Vô hiệu" để khóa tài khoản, sau đó tài khoản này không thể đăng nhập vào hệ thống.