Bước đăng ký tài khoản chỉ dành cho các NVKD của đơn vị bán hàng ngoài hay còn gọi là sàn liên kết.
Sau khi đăng ký và chỉ định đúng quản lý sàn thì đăng nhập vào trang prophub.vn để đặt chỗ cho dự án.

I. Nhân viên kinh doanh đăng ký tài khoản vào đơn vị bán hàng

B1: Cài đặt ứng dụng PropSales trên trang prophub.vn hoặc tìm ứng dụng PropSales trên App Store hoặc Google Play.

Icon của ứng dụng: B2: Chọn "Trở thành tư vấn viên"


B3: Điền các thông tin. Lưu ý thông tin người giới thiệu để quản lý sàn có thể xác nhận cho NVKD vào sàn. (Có thể nhập SĐT hoặc Mã nhân viên của quản lý sàn)

B4: Điền thông tin cá nhân và click đăng ký. 


Bước 5: Điền các thông tin cá nhân

Bước 6: Click đăng ký, hệ thống sẽ thông báo thành công. Sau đó người quản lý xác nhận cho nhân viên vào sàn thì một email thông tin tài khoản được gửi tới email mà nhân viên dùng đăng ký tài khoản.