Bảng điều khiển giúp người có chức năng thực hiện các thao tác trong bán hàng sự kiện.

Các nút có chức năng:

1. Bắt đầu sự kiện

Khi người dùng nhấn vào nút [Bắt đầu sự kiện]:

Sự kiện sẽ được bắt đầu. Những khách hàng có Ưu tiên 1 sẽ bắt đầu tiến hành giao dịch.

Bảng điều khiển sẽ thông báo trình trạng đang ở giai đoạn nào.

 • Hiển thị các thông tin thống kê về khách hàng, đơn vị bán hàng....
 • Bảng hàng/Danh sách giao dịch: Đổi màu các sản phẩm sang màu vàng nhạt  để sẵn sàng cho khách hàng / ĐVBH xác nhận giao dịch.
 • Màn hình khách hàng: Tất cả ưu tiên 1 sẽ hiển thị lên dòng trên cùng và nút [Xác nhận giao dịch] được active để khách tiến hành xác nhận giao dịch cho sản phẩm của mình

2. Kết thúc ưu tiên 1 (Tương tự kết thúc ưu tiên 2)

Khi người dùng nhấn vào nút [Kết thúc ưu tiên 1]:

 • Những khách hàng đã sở hữu ưu tiên 1 nhưng giao dịch không thành công, sẽ nhường quyền mua sản phẩm cho những khách hàng có ưu tiên 2.
 • Bảng hàng/Danh sách giao dịch: Những sản phẩm giao dịch không thành công ở ưu tiên 1, khi kết thúc ưu tiên 1 sẽ chuyển trang thái giao dịch không thành công có màu vàng đậm 
 • Những sản phẩm chỉ có ưu tiên 1, sau khi kết thúc ưu tiên 1 mà giao dịch không thành công, sẽ chuyển sang màu Vàng đậm.

3. Bắt đầu ưu tiên 2 (Tương tự với bắt đầu ưu tiên 3)

Khi người dùng nhấn vào nút [Bắt đầu ưu tiên 2]: 

 • Những sản phẩm có màu Vàng đậm  ở ưu tiên 1 sẽ tự động chuyển qua rổ hàng tự do và cập nhật trang thái sang màu Vàng nhạt  để tiếp tục giao dịch ở ưu tiên 2
 • Màn hình khách hàng: Những sản phẩm thuộc ưu tiên 2 sẽ được hiển thị lên dòng trên cùng và có thông báo [Tới lượt giao dịch]

4. Kết thúc giai đoạn 1

Khi người dùng nhấn vào nút [Kết thúc giai đoạn 1]:

 • Những sản phẩm thuộc ưu tiên 3 giao dịch không thành công sẽ cập nhật trạng thái và chuyển sang màu Vàng đậm 
 • Những sản giao dịch thành công sẽ được hiển thị lên dòng trên cùng của danh sách giao dịch.

5. Bắt đầu giai đoạn 2

Khi người dùng nhấn vào nút [Bắt đầu giai đoạn 2]:

 • Những sản phẩm giao dịch không thành công ở giai đoạn 1 sẽ tự động chuyển qua giai đoạn 2 tại Rổ hàng tự do  và chuyển sang màu Vàng nhạt  để tiếp tục giao dịch
 • Những sản phẩm được giao cho các đơn vị (không có ưu tiên) sẽ tự động chuyển qua giai đoạn 2 tại Rổ hàng tự do để thực hiện giao dịch

6. Kết thúc sự kiện

Khi người dùng nhấn vào nút [Kết thúc sự kiện]:

 • Tất những sản phẩm thuộc rổ hàng tự do chưa được giao dịch sẽ cập nhật trạng thái và chuyển sang màu Vàng đậm 
 • Sự kiện bán hàng kết thúc.

*** Lưu ý

 • Button [Chuyển SP chưa TC về rổ chung]: Khi kết thúc 1 ưu tiên, trước khi bắt đầu Ưu tiên mới, nhấn vào button [Chuyển SP về TC về rổ chung] để đưa những SP giao dịch chưa thành công về rổ chung. Để khi bắt đầu ưu tiên mới, hệ thống sẽ tự động chuyển đúng trạng thái và đúng ưu tiên tiếp theo.
 • Thông báo sự kiện: Cho phép hiển thị thông báo tới từng màn hình của người dùng (Tất cả/Đơn vị bán hàng/khách hàng) khi nhập nội dung cần thông báo.
  • Ví dụ: Trước khi Ưu tiên 1 kết thúc, nhắn tin tới ĐVBH và khách hàng : Còn 10 phút nữa Ưu tiên 1 sẽ kết thúc ! 

Sau đó nhấn vào dấu mũi tên.