Khi sự kiện bắt đầu, trên màn hình của các đơn vị bán hàng, sẽ hiển thị thông tin sản phẩm thuộc các rổ hàng sau:

a. Danh sách sản phẩm giao cho đơn vị

Sản phẩm giao cho đơn vị là những sản phẩm được giao riêng cho từng đơn vị. Sau khi ráp ưu tiên, danh sách ưu tiên sẽ được hiển thị ở màn hình Danh sách giao dịch.

 • Bước 1: Vào menu Dự án - Danh sách dự án - Chọn dự án - Tab Danh sách giao dịch
 • Bước 2: Nhấn nút xác nhận: Sản phẩm sẽ chuyển từ màu vàng qua màu xanh

*** Lưu ý: 

 • In chứng từ: Nếu cần tải hoặc in chứng từ giao dịch, thì nhấn vào icon in hoặc tải về.

b. Danh sách sản phẩm tự do

Sản phẩm thuộc rổ hàng tự do là sản phẩm mà tất cả các ĐVBH được bán hàng thuộc dự án sẽ nhìn thấy sản phẩm.


 • Bước 1: Nhấn vào nút Đăng ký để chọn sản phẩm về cho đơn vị mình, màn hình sẽ chuyển từ màu vàng sang màu tím
 • Bước 2: Trên màn hình danh sách sản phẩm tự do sẽ hiển thị 2 nút Chọn KH và Trả về
 • Để trả sản phẩm về rổ hàng chung cho Đơn vị bán hàng, nhấn vào Trả về
 • Để tiếp tục giao dịch sản phẩm, nhấn vào Chọn KH
 • Bước 3:  Khi nhấn vào Chọn KH, sẽ hiển thị màn hình chi tiết phiếu YCDCO
 • Bước 4:  Điền thông tin phiếu YCDCO
 • Chọn YCDCH đã có sẵn
 • Điền mới thông tin Khách hàng nếu Khách hàng không có phiếu YCDCH trước đó
 • Bước 5: Điền thông tin phiếu YCDCO
  • TH1: Chọn YCDCH có sẵn
  • TH2: Điền mới thông tin khách hàng
 • Bước 6: Nhấn Lưu thông tin
 • Bước 7: Chọn Xác nhận, màn hình sẽ chuyển từ tím sang xanh  và chờ DVKH kiểm tra hồ sơ.