Bước 1: Sau khi khách mời được thêm vào Danh sách khách mời, hoặc khách mời hoàn tất Đăng ký sự kiện, hệ thống Real Agent sẽ gửi thư mời về email đăng ký như hình tương tự:

 


Bước 2: Khách mời đến địa điểm sự kiện, cung cấp mã QR này cho BTC tại khu vực bàn check-in. 

(Khách mời check-in trong khung giờ hợp lệ, sẽ được tham gia vào vòng quay thưởng)