Khi quét QR check-in hãy đảm bảo rằng: Tài khoản của bạn được thêm vào Ban quản trị của sự kiện

Bước 1: Mở app Real Agent, sau đó đăng nhập tài khoản

Bước 2: Ở màn hình chính của ứng dụng nhấn [] hoặc chọn vào [Quét mã QR check-in] tại menu bên trái


Bước 3: Ứng dụng giao diện quét QR, Quản trị viên tiến hành đưa camera vào vị trí QR của khách mời


Bước 4: Màn hình hiển thị thông tin của khách mời, và trạng trái hợp lệ quay thưởng (nếu có)

Quản trị viên nhấn [Xác nhận check-in]. Lúc này khách mời được hệ thống ghi nhận là Đã check-in sự kiện