a. Quay thưởng KH tham dự sự kiện

Bước 1: Tại màn hình “Danh sách sự kiện”, nhấn nút [Quay thưởng]


Bước 2: Hệ thống chuyển sang màn hình “Vòng quay thưởng theo KH tham dự”.

Nhấn chọn [Chọn giải quay], và chọn giải muốn quay


Bước 3: Sau khi chọn giải quay, nhấn vào nút [Quay số], các con số trên vòng quay sẽ bắt đầu chạy liên tục


Bước 4: Nhấn [Chốt] để con số dừng lại


Bước 5: Sau khi con số dừng lại,  màn hình hiển thị người trúng giải tương tứng với 6 số cuối điện thoại trên vòng quay.

Admin nhấn [Xác nhận] để xác nhận giải. hoặc nhấn [x] và nhấn [quay lại] để quay lại giải cho người khách mời may mắn khác.


b. Quay thưởng KH giao dịch:

Ở màn hình “Quay thưởng người tham dự”, kéo chuột xuống màn hình bên dưới là “Quay thưởng cho KH giao dịch”

Admin tiến hành thao tác tương tự như Quay thưởng KH tham dự sự kiện