1. Quy trình đối chiếu phí thưởng 0.5%

      

  2. Bảng kê đối chiếu phí thưởng 0.5%

      FORM - BK THUONG 0.5%.xlsx