1. Quy trình đối chiếu phí dịch vụ theo tuần

          


      2. Bảng kê đối chiếu phí dịch vụ theo tuần

           FORM - HTP- DOI CHIEU PHI DICH VU THEO TUAN.xlsx