I. Quy trình đặt cọc 


II. Quy trình đối chiếu phí dịch vụ theo tuần 

     1. Quy trình đối chiếu phí dịch vụ theo tuần

        

      2. Bảng kê đối chiếu phí dịch vụ theo tuần

           FORM - HTP- DOI CHIEU PHI DICH VU THEO TUAN.xlsx

III. Quy trình đối chiếu phí thưởng 0.5%

      1. Quy trình đối chiếu phí thưởng 0.5%

          

       2.  Bảng kê đối chiếu phí thưởng 0.5% 

            FORM - BK THUONG 0.5%.xlsx

IV. Quy trình đối chiếu thưởng nóng 6.8tr