• Bước 1: Vào menu Dự án → Chọn Danh sách dự án
 • Bước 2: Chọn dự án [Ví dụ: Charm City] → Tab Bảng hàng
  →  Có 2 màn hình hiển thị 'Sơ đồ' và 'Ưu tiên' để ráp ưu tiên (có thể thao tác ráp ưu tiên trên cả 2 màn hình)

        


 • Bước 3: Nhấp chọn vào [Mã sản phẩm] → Màn hình hiển thị chi tiết sản phẩm với các ưu tiên cần ráp:

  


 • Bước 4: Click chuột vào ô [chọn ưu tiên], sẽ hiển thị list danh sách phiếu YCDCH có trạng thái giữ chỗ thành công.
       

      Lưu ý:

               * Chọn ưu tiên theo thứ tự 1,2,3

               * Mỗi phiếu YCDCH chỉ chọn được 1 ưu tiên

               * Khi chọn sai có thể xóa bằng dấu (error) và chọn lại YCDCH khác

 • Bước 5: Sau khi ráp ưu tiên, kiểm tra thông tin các ưu tiên đã được ráp
 • Bước 6: Nhấn nút [Lưu cập nhật] để hoàn tất việc ráp ưu tiên cho sản phẩm đó.

  

      Lưu ý:

* Nhấn vào 'Tải về' → chọn 'Tải về - Bảng hàng' để tải về bảng hàng & danh sách sản phẩm đã ráp ưu tiên

  

* Riêng đối với tài khoản QLSP, DVKH có thể tải về xem chi tiết thông tin các ưu tiên. Nhấn vào 'Tải về' → 'Tải về ráp ưu tiên'

  


*  (1) Nhấn vào nút để sắp xếp theo ưu tiên.

* (2) Nhấn vào bộ lọc trên thanh màu sắc để xem trạng thái sản phẩm.


* Đối với cấp quản lý, nhấn vào để xem thông tin sản phẩm của từng đơn vị bán hàng thuộc mình quản lý.