Khi dự án chuẩn bị mở bán, phòng ban có chức năng sẽ khóa ráp ưu tiên, các đơn vị bán hàng sẽ không thực hiện được chức năng ráp ưu tiên cho các sản phẩm của đơn vị mình.

Trên màn hình người dùng sẽ hiển thị dòng thông báo "Giai đoạn ráp ưu tiên đã kết thúc"

Bước 1 : Vào menu Dự án → Danh sách Dự án → Chọn dự án cần khóa ráp ưu tiên

Bước 2 : Tab Bảng hàng, bấm Quản lý ưu tiên, chọn Khóa ráp ưu tiên trong dropdown list, trên góc phải màn hình sẽ hiện dòng chữ "Giai đoạn ráp ưu tiên đã kết thúc" màu đỏ.