Chức năng này hỗ trợ người dùng theo dõi danh sách sản phẩm được giao/ đang giao dịch của đơn vi, thực hiện các thao tác sau:

  • Bước 1: Vào menu Bảng hàng →  Danh sách dự án →  Chọn dự án →  Tab bảng hàng
  • Bước 2: Chọn xem dạng [Sơ đồ/ưu tiên] bằng cách nhấn vào . Khi nhấn vào hiển thị 2 màn hình cho phép hiển thị số lượng sản phẩm được giao cho Đơn vị.
  • Màn hình Sơ đồ:

  • Màn hình ưu tiên:

  • Bước 3: Trên thanh điều khiển, khi nhấn vào từng màu, sẽ hiển thị số lượng sản phẩm đang ở trạng thái tương ứng trong quá trình giao dịch (vai trò DVKH, Quản lý sản phẩm sẽ thấy lọc tổng quan, còn GĐS sẽ không thấy chức năng lọc tổng quan này ở bảng hàng mà sẽ thấy ở Danh sách giao dịch).

(1) Màu trắng: Khóa đầu tư

(2) Màu xám: Chưa mở bán

(3) Màu vàng: Đang mở bán

(4) Màu tím: ĐVBH đăng ký giao dịch

(5) Màu cam: Chuyển cọc thành công, chờ bổ sung hồ sơ

(6) Màu xanh dương: ĐVBH đã xác nhận giao dịch

(7) Màu đỏ: Chuyển cọc thành công (đã bổ sung đầy đủ hồ sơ)

(8) Màu xanh lá: Thanh lý

(9) Màu nho: Đổi tên chuyển nhượng

(10) Màu hồng: Hợp đồng


Ví dụ: Nhấn vào màu đỏ  cho thấy có 5 sản phẩm đã giao dịch thành công: