Tính năng cho phép tải nhập lead cho các đơn vị để NVKD khai thác

1/ Các bước thực hiện

Bước 1: Vào Tab Khai thác Lead → Quản lý Leads 

Bước 2: Điền thông tin theo template và lưu lại (từ dòng số 3, dòng số 2 để nguyên không xóa)

Lưu ý: Cột Email không bắt buộc.

Bước 3: Tải nhập Lead 

  • Click nút "Nhập từ Excel" và chọn file đã tạo ở bước 2


  • Lựa chọn "Nguồn" và "Kho Lead" cần phân bổ
Bước 4: Kiểm tra trạng thái khi đã tải Lead lên hệ thống

  • Sau khi nhận được file, hệ thống sẽ hiện thông báo tải thành công , bắt đầu kiểm tra thông tin và phân bổ đến đơn vị được chọn.

  • Hệ thống sẽ ghi lại lịch sử tải nhập và lỗi (nếu có). Lead của ai upload thì người đó thấy thông tin và lịch sử.