Nếu Marketing có thiết lập phân bổ thủ công trước đó, Giám đốc sàn / Trưởng BPBH có thể phân bổ Lead cho từng nhân viên kinh doanh

Bước 1: Vào Menu Khai thác Lead → Phân bổ Lead → Chọn TVV cần phân bổ Lead KH và chọn Phân bổ như hình bên dưới 

Nếu hết thời gian thu hồi mà NVKD vẫn chưa khai thác, hệ thống sẽ trả Lead KH về cho GĐS/ Trưởng BPBH để phân bổ lại 

Bước 2: Kiểm tra lại danh sách Lead đã phân bổ cho NVKD bằng cách vào Menu Khai thác Lead → DS Lead đang khảo sát để xem được đã phân bổ Lead KH cho NVKD nào