Hỗ trợ tiếp cận khách hàng cho nhân viên kinh doanh

Cung cấp các khách hàng tiềm năng để nhân viên kinh doanh gọi điện chăm sóc, thông qua sự tư vấn của nhân viên kinh doanh mà có thể tạo ra được các yêu cầu đặt cọc hoặc yêu cầu đặt chỗ cho dự án đang mở bán.

1/ Các bước thực hiện

Bước 1: Khai thác Lead 

 • Vào Menu Khai thác Lead →Tab Khai thác Lead→ Chọn vào Khách hàng đang được phân bổ

Bước 2: Chọn KH cần tư vấn 

 • Chọn Lead KH cần tư vấn → Nhấn Gọi điện / Điền thông tin

*Lưu ý: 

 • Nếu Đơn vị kinh doanh có kết nối cấu hình với tổng đài gọi điện thì mới có thể gọi tư vấn cho Khách hàng
 • Nếu Đơn vị kinh doanh không có kết nối cấu hình với tổng đài thì NVKD gọi Khách hàng bằng điện thoại cá nhân và chọn Điền thông tin

Bước 3: Điền thông tin tương ứng với nhu cầu khách hàng

 • Tích vào mục tương ứng với thông tin thu thập từ khách hàng sau đó click vào nút "Lưu" để lưu thông tin lại.

Lưu ý

 • Sau khi chọn Lưu, hệ thống sẽ hỏi Có muốn tạo khách hàng tiềm năng?

         +Đồng ý: Thông tin Khách hàng sẽ được lưu ở mục Đã xử lý và có chức năng Khách hàng tiềm năng

         +Không, tiếp tục: Thông tin Khách hàng sẽ được lưu lại ở phần Đã xử lý 

2/ Các bước thực hiện trên Moible

Bước 1: Mở app > Đăng nhập > Màn hình tại Dự án


Bước 2: Nhân vào icon góc trái truy cập tính năng "Khai thác Lead"


Bước 3: Nhân vào icon góc trái truy cập tính năng "Khai thác Lead"

Chọn KH cần tư vấn 

 • Chọn Đang phân bổ → Nhấn Khảo sát

*Lưu ý: 

 • Nếu Đơn vị kinh doanh có kết nối cấu hình với tổng đài gọi điện thì mới có thể gọi tư vấn cho Khách hàng
 • Nếu Đơn vị kinh doanh không có kết nối cấu hình với tổng đài thì NVKD gọi Khách hàng bằng điện thoại cá nhân và chọn Điền thông tin

Bước 4: Điền thông tin tương ứng với nhu cầu khách hàng

 • Tích vào mục tương ứng với thông tin thu thập từ khách hàng sau đó click vào nút "Hoàn thành" để lưu thông tin lại.

Lưu ý

 • Lead khảo sát có kết quả phù hợp thì nhấn Hoàn thành

 • Nếu Lead không có nhu cầu thì nhấn Trả về > Chọn hoặc nhập lý do > Nhấn Trả về


Một số định nghĩa:

-Đang phân bổ:  NVKD đã nhận Lead thành công từ hệ thống

-Đang khảo sát: NVKD đang thực hiện gọi điện và điền thông tin cho Khách hàng 

-Đã xử lý          :  NVKD đã thực hiện gọi điền và nhấn Lưu thông tin đã điền

-Đã trả về        :  NVKD vào phần Điền thông tin nhưng chọn Trả về . Trường hợp này Lead sẽ được trả về lại cho hệ thống và phân bổ cho NVKD khác