Để tạo mới nguồn Lead, cần có cấu hình nguồn đi kèm, vì cấu hình là bước thiết lập thời gian cụ thể để hệ thống phân bổ Lead về đơn vị bán hàng đã được chỉ định trong nguồn Lead.

Bước 1 :  Vào menu Khai thác Lead → Cấu hình nguồn Lead → bấm Thêm nguồn Lead bên góc phải màn hình

9

Bước 2 : Điền thông tin cho nguồn như Tiêu đề, chọn Đơn vị tham gia, thời gian thu hồi ,cho phép phân bổ thủ công ..... 

Bước 3 : Bấm Thêm mới cấu hình

Bước 4 : Điền thông tin cho cấu hình, như tên, dự án áp dụng, thời gian bắt đầu và kết thúc khai thác, chọn đơn vị tham gia, thời gian thu hồi ,giờ làm việc, phân bổ thủ công (nếu cần)..., bấm Lưu cấu hình để hoàn thành.

  • Giờ làm việc : tích vào nếu muốn phân bổ theo khung giờ mong muốn. Nếu không tích vào giờ làm việc thì hệ thống mặc định sẽ phân bổ 24/24
  • Cho phép phân bổ thủ công: nếu đơn vị muốn để cho GĐS/TBPBH tự phân bổ thủ công Lead KH cho NVKD. Nếu không tích vào thì hệ thống sẽ tự động phân bổ cho từng NVKD. 

Bước 5 : Bấm Lưu nguồn Lead sau khi hoàn thành điền thông tin.


Lưu ý : Nguồn mới Lead  không thể tạo mới nếu không có cấu hình đi kèm