Bộ phận triển khai:

  • Kế toán
  • Kế toán trưởng

Video hướng dẫn:

1/ Tạo phiếu thu

Chọn danh mục Kế toán → Phiếu thu

Nhập đầy đủ các thông tin hệ thống yêu cầu.Sau khi nhập đầy đủ bấm vào "Lưu"

2/ Xét duyệt phiếu thu

Sau khi tạo phiếu thu thành công. Hệ thống sẽ chuyển qua danh sách phiếu thu.

Bước 1: Chọn phiếu thu cần xét duyệt

Bước 2: Kiểm tra lại thông tin phiếu thu và bấm "Duyệt"hoặc "Từ chối". Nếu chọn "Từ chối" cần nhập lý do và bấm "Xác nhận"