Bộ phận triển khai:

  • Dịch vụ khách hàng

Video hướng dẫn: 

1/ Tạo hợp đồng mua bán

Bước 1: Truy cập vào danh mục Hợp đồng  Hợp đồng cọc


Bước 2: Chọn mã hợp đồng cọc cần chuyển thành hợp đồng mua bán. Lưu ý: trạng thái hợp đồng cọc cần ở trạng thái Đã duyệt


Bước 3:  Sau khi chọn và click vào hợp đồng cọc muốn tạo. Nhìn sang góc màn hình bên phải và click vào "Tạo hợp đồng mua bán/cho thuê"


Bước 4: Sau khi kiểm tra thông tin chính xác. Bấm vào nút "Lưu" và  bấm "Trình duyệt"

Sau khi chọn "Trình duyệt" hợp đồng mua bán. Hệ thống sẽ tự động chuyển qua danh mục Hợp đồng mua bán/thuê và đợi xét duyệt.

2/ Xét duyệt hợp đồng mua bán

Bước 1: Chọn hợp đồng mua/bán cần xét duyệt. Chọn xong click vào mã hợp đồng để xét duyệt.


Bước 2: Nếu hợp đồng đã đúng bấm vào "Duyệt". Hợp đồng sai bấm vào "Từ chối"

Trường hợp chọn "Từ chối"sẽ cần nhập lý do từ chối và bấm vào "Xác nhận"

Sau khi bấm duyệt hợp đồng. Hợp đồng sẽ chuyển sang trạng thái "Chờ kế toán thu tiền"