Video hướng dẫn: 

Sau khi Hợp đồng đã được duyệt, hợp đồng chuyển trạng thái "Chờ KT thu tiền". Kế toán tiến hành tạo phiếu phu tiền

Bước 1: Vào mục "Kế toán", chọn "Phiếu thu"


Bước 2: Chọn "Dự án" => chọn "Hợp đồng" muốn làm phiếu thu


Bước 3: Chọn "Phương thức giao dịch"


Bước 4: Chọn "Đợt thanh toán" => Nhập vào "Số tiền" => Nhập "Lý do thanh toán"


Bước 5: Chọn "Lưu"