Video hướng dẫn:

Có hai cách tạo hợp đồng cọc:

I/ Cách 1

Bước 1: Click vào dự án, click tab "Danh sách YCDCO"

Bước 2: Click vào mã YCDCO có trạng thái "Chuyển cọc thành công" mà chúng ta muốn tạo hợp đồng cọc.

Bước 3: Click nút "Tạo HĐ cọc"

 

II/ Cách 2:

Bước 1: Vào mục "Hợp đồng", chọn "Hợp đồng cọc" => chọn "Tạo hợp đồng cọc"


Bước 2: Nhập vào ô "Phiếu YCDCO" và các bước tương tự như Cách 1.


Bước 3: Chọn ngày ký kết, Hình thức thanh toán


Bước 4: Chọn loại giá trị dùng để tính Tiến độ thanh toán


Bước 5: Chọn chính sách thanh toán, chính sách chiết khấu. Trong đó, nếu hợp đồng có áp dụng cả 2 loại: chiết khẩu trị giá, chiết khẩu phần trăm → Nhấp chọn vào [Tính CK giá trị trước] hoặc không chọn thì mặc định hợp đồng sẽ tính CK phần trăm trước.


Bước 6: Nhập vào mức phí bảo trì, chọn loại phí bảo trì: Phần trăm hoặc VNĐ. Chọn đợt thu phí bảo trì.


Bước 7: Sau khi hoàn tất, nhấn [Lưu] để hoàn tất tạo hợp đồng

Sau khi hợp đồng được tạo, người dùng có thể vào chi tiết hợp đồng để xem tiến độ thanh toán các đợt.