Video hướng dẫn: 

Sau khi Hợp đồng cọc được tạo, kế toán sẽ thực hiện thao tác duyệt/từ chối những Hợp đồng cọc có trạng thái chờ duyệt

Bước 1: Vào mục "Hợp đồng", chọn "Hợp đồng cọc"

Bước 2: Chọn vào Hợp đồng có trạng thái Chờ duyệt

Bước 3: Chọn Duyệt/ Từ chối. Sau khi duyệt xong, hợp đồng sẽ chuyển trạng thái "Đã duyệt" hoặc "Bị từ chối"