`Tính năng thường thuộc phân quyền của QLSP, IT Admin,... 

Bước 1: Ở menu bên trái chính của Real Agent, vào mục Dự án → chọn [Danh sách dự án] → chọn Dự án và CTBH


Bước 2: Chọn [Tải về] → chọn [Tải về biểu mẫu cập nhật giá]. Hệ thống tải xuống 1 tập tin MS Excel


Bước 3: Mở tập tin vừa tải về


Bước 4: Điền giá trị ở cột "Tổng giá trị CH sau CK gồm VAT, chưa gồm PBT" và "Giá trị tính phí bảo trì". Sau khi điền hoàn tất, nhấn [Lưu] tập tin


Bước 5: Trở lại màn hình Real Agent, chọn [Quản lý giá] → [Cập nhật giá]


Bước 6: Chọn tập tin điền ở Bước 4

Bước 7: Chờ dữ liệu được tải nhập vào hệ thống. Khi hoàn thành tải nhập, bảng hàng sẽ được hiển thị lại

Bước 8: Để kiểm tra trạng thái tải nhập, chọn Dự án → [Lịch sử tải nhập]