Để xem nội dung trên Esalekit, người dùng đăng nhập vào Real Agent. Nhấn vào biểu tượng [Esalekit] của dự án muốn xem trên màn hình "Danh sách dự án"

Tại Esalekit, người dùng có thể xem đầy đủ các thông tin của dự án, bao gồm:

1 - Thông tin tổng quan dự án

 • Thông tin chung
 • Giới thiệu dự án
 • Quy mô dự án
 • Vị trí
 • Pháp lý

2 -Mặt bằng dự án

 • Bao gồm mặt bằng tổng thể
 • Mặt bằng phân khu/ block
 • Mặt bằng Lô/ Tầng
 • Chi tiết từng sản phẩm trên từng Lô
 • Tầng bằng cách click vào vùng cần xem trên mặt bằng

3 - Tiện ích

 • Tiện tích nội khu
 • Tiện ích ngoại khu

4 - Sản phẩm

Chi tiết các loại sản phẩm điển hình của dự án

5 - Chính sách mua hàng

 • Phương thức thanh toán
 • Chiết khấu
 • Chương trình khuyến mãi...vv

6 - Thư viện hình ảnh

 • Hình ảnh dự án
 • Video dự án

7 - Tài liệu dự án

Các tài liệu đính kèm liên quan đến dự án: Brochure, thủ tục...vv

8 - Tin tức

Các tin tức, bài viết đánh giá, cập nhật tiến độ...vv của dự án

9 - Công cụ tính vay

Công cụ hỗ trợ NVKD tính vay ngân hàng cho khách hàng để mua dự án