• Người bán hàng có thể ghim chọn nhiều nhất 4 dự án yêu thích hoặc thường tư vấn khách hàng để hiển thị trên thanh esalekit ngoài dashboard giúp NBH tư vấn dự án nhanh chóng hơn.
  • Thông thường, hệ thống sẽ ghim sẵn 2 dự án được admin chọn theo từng giai đoạn kinh doanh, người bán hàng sẽ ghim được thêm 2 dự án yêu thích.
  • Nếu người bán hàng không tham gia bán dự án được hệ thống ghim, hoặc có nhiều hơn 2 dự án yêu thích muốn ghim, người bán có thể click chọn bỏ ghim các dự án đã ghim trước đó để tiến hành ghim các dự án mới.
  • Nếu ghim quá 4 dự án, hệ thống sẽ thông báo số ghim vượt quá quy định

Để ghim dự án, thực hiện như sau:

  •  Click chọn icon (1) trên card dự án →  Dự án sẽ được ghim lên hệ thống và xuất hiện trên Dashboard
  • Để bỏ ghim, click chọn    (2) trên card dự án