Bộ phận liên quan:
  • Kế toán
  • Kế toán trưởng

Khi Đơn vị bán hàng đăng ký sản phẩm thành công, hệ thống sẽ tự động tạo phiếu thu và bộ phận Kế toán cần xét duyệt phiếu thu này.

Bước 1: Thao tác

Kế toán → Đề nghị thu tiền chờ duyệt 

Bước 2: Chọn đúng "Mã đề nghị" cần xét duyệt

Kiểm tra thông tin phiếu. Chọn Duyệt hoặc Từ chối

Trường hợp:

Duyệt

  • Kiểm tra thông tin → Chọn phương thức giao dịch → Bấm "Duyệt"

Từ chối

  • Nhập lý do từ chối → Bấm "Xác nhận"

=> Khi Kế toán Duyệt phiếu thu xong. Lập tức hệ thống sẽ chuyển phiếu thu đã được duyệt xuống mục "Đề nghị thu tiền đã xử lý"