Trong quá trình giao dịch, nếu khách hàng có nhu cầu thu lại tiền giữ chỗ, người dùng tiến hành quy trình hủy phiếu YCDCH theo các bước sau:

Xác nhận phiếu đề nghị hủy YCDCH

  • Bước 1: Vào menu Bảng hàng →  Danh sách dự án  →  Chọn dự án →  Tab Danh sách YCDCH
  • Bước 2: Chọn YCDCH có trạng thái  Đề nghị hủy giữ chỗ


  • Bước 3: Nhấn vào mã YCDCH, hiển thị Pop-up thông tin YCDCH
  • Bước 4: Nhấn vào nút Xác nhận hủy  , nhập vào ô Ghi chú, sau đó bấm Đồng ý
  • Bước 5: Sau khi nhấn vào nút Đồng ý , YCDCH sẽ thay đổi trạng thái và được chuyển tới phòng ban liên quan.