• Bước 1: Vào menu Dự án -> Danh sách dự án -> Chọn dự án -> Tab YCDCH
  • Bước 2: Nhấn vào nút Tải về, sau đó chọn Tải bảng kê chuyển tiền trong danh sách xổ xuống trên màn hình