Trong quá trình giao dịch, nếu khách hàng có nhu cầu thu lại tiền giữ chỗ, người dùng tiến hành quy trình hủy phiếu YCDCH theo các bước sau:
  • Bước 1: Vào menu Bảng hàng →  Danh sách dự án  →  Chọn dự án →  Tab Danh sách YCDCH
  • Bước 2: Nhấn vào mã YCDCH để mở phiếu YCDCH muốn làm đề nghị hủy. 

  • Bước 3: Nhấn vào nút Đề nghị hủy
  • Bước 4:  hiển thị Pop-up xác nhận hủy , chọn thông tin thanh toán cho khách hàng và nhập nội dung cần hủy YCDCH

  • Sau khi nhấn Đồng ý, trạng thái của YCDCH sẽ thay đổi. NVKD hoàn tất việc tạo đề nghị hủy YCDCH. YCDCH sẽ thay đổi trạng thái và được chuyển tới phòng ban liên quan.