Sau khi DVKH xác nhận đề nghị hủy chỗ, hệ thống sẽ tự tạo đề nghị hoàn tiền. Phiếu đề nghị hoàn tiền sẽ được chuyển tới kế toán.

Sau khi kế toán duyệt đề nghị hoàn tiền, NVKD vào kiểm tra thông tin theo các bước sau:

Vào menu Thanh toán -> Danh sách đề nghị hoàn tiền

  • Lưu ý: Mỗi đề nghị thu tiền sẽ tương ứng với 1 phiếu đề nghị hoàn tiền.