Trong quá trình giao dịch, nếu khách hàng có nhu cầu thu lại tiền giữ chỗ, người dùng tiến hành quy trình hủy phiếu YCDCH theo các bước sau

Duyệt phiếu đề nghị hủy YCDCH

  • Bước 1: Vào menu Bảng hàng →  Danh sách dự án  →  Chọn dự án →  Tab Danh sách YCDCH
  • Bước 2: Chọn YCDCH có trạng thái ĐVBH đã duyệt hủy chỗ
  • Bước 3: Nhấn vào Mã YCDCH, hiển thị Pop-up thông tin YCDCH

  • Bước 4: Nhấn vào nút Xác nhận hủy  sẽ hiển thị Pop-up xác nhận, điền vào ô Ghi chú sau đó bấm Đồng ý, YCDCH sẽ thay đổi trạng thái và được chuyển tới phòng ban liên quan.